Download Free 380 Flat Style Icons From Smashicons (exclusive)

Download Free 380 Flat Style Icons From Smashicons (exclusive)

Download Free 380 Flat Style Icons From Smashicons (exclusive)

Bạn bè của chúng tôi từ Smashicons hôm nay chia sẻ với tất cả độc giả của chúng tôi một gói hoàn chỉnh bao gồm nhiều bộ biểu tượng Essentials miễn phí đáng kinh ngạc mà bạn có thể sử dụng trong các dự án thiết kế của mình.

Gói biểu tượng này chứa 380 Biểu tượng cần thiết theo phong cách Phẳng. Mỗi biểu tượng được cung cấp ở định dạng .sketch và .ai.

Tải xuống ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *