Download 50 Free Pharmacy Icons (Linear, Flat, Linear Colored)

Download 50 Free Pharmacy Icons (Linear, Flat, Linear Colored)

Download 50 Free Pharmacy Icons (Linear, Flat, Linear Colored)

Gói này chứa 50 biểu tượng hiệu thuốc miễn phí và mỗi biểu tượng có định dạng SVG và PNG. Có 3 phiên bản có sẵn. (Màu tuyến tính, phẳng, tuyến tính. Bạn có thể sử dụng, chia sẻ hoặc sửa đổi các nhãn này cho cả các dự án cá nhân và thương mại của mình.

Tải xuống ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *