Giáo trình tự học Adobe Illustrator CS6 Full Tiếng Việt

Giáo trình tự học Adobe Illustrator CS6 Full Tiếng Việt

Giáo trình tự học Adobe Illustrator CS6 Full Tiếng Việt

Đây là một cuốn Giáo trình tự học Adobe Illustrator CS6 Full Tiếng Việt .Trong cuốn ebook này sẽ giúp bạn nắm bắt cơ bản về chức năng của illustrator,  Các Panel Tools, Preferences và Presets, Undo và Automation, Làm việc với File…

 

Giáo trình tự học Adobe Illustrator CS6 Full Tiếng Việt
Giáo trình tự học Adobe Illustrator CS6 Full Tiếng Việt

Phần 1 – Giáo trình tự học Adobe Illustrator CS6 Full Tiếng Việt Các kiến thức cơ bản

Bài 1 – Giao diện làm việc
1. Không gian làm việc
2. Các Panel
3. Panel Tools
4. Preferences và Presets
5. Undo và Automation
Bài 2 – Làm việc với File
1. Tạo File mới
2. Nhiều Artboard
3. Lưu và xuất các File
4. Mở các File
5. Thêm ảnh vào Illustrator
6. Di chuyển xung quanh Workspace
7. Sử dụng Adobe Bdidge
Bài 3 – Vẽ, chỉnh sửa các đường và hình dạng
1. Các công cụ Shape
2. Các công cụ Line Segment
3. Chỉnh sửa các đường và hình dạng
4. Các công cụ cắt
Bài 4 – Làm việc với các vùng chọn
1. Công cụ Selection
2. Công cụ Direct Selection
3. Công cụ Group Selection
4. Công cụ Magic wand
5. Công cụ Lasso
6. Công cụ Eyedropper
Bài 5 – Layer
1. Tìm hiểu các Layer
2. Sử dụng Panel Layers
3. Tạo một Layer khuôn mẫu
4. Tổ chức lại các Layer
Bài 6 – Màu sắc trong Illustrator
1. Panel Color
2. Color picker
3. Panel Color Guide
4. Panel Swatches

Phần 2 –Giáo trình tự học Adobe Illustrator CS6 Full Tiếng Việt Công cụ và biên tập hình ảnh

Bài 1 – Pencil, Eraser, Paintbrush và Blob brush
1. Công cụ Pencil
2. Công cụ Smooth
3. Công cụ Path Eraser
4. Công cụ Eraser
5. Công cụ Paintbrush
Bài 2 – Công cụ Pen
1. Công cụ Pen.
2. Biên tập các đường Path
Bài 3 – Công cụ Type
1. Công cụ Type
2. Định dạng Type
3. Công cụ Area Type
4. Công cụ Type on A path
5. Công cụ Vertical Type
6. Bao bọc text xung quanh một đối tượng
7. Làm cong text bằng Envelope Distort
8. Đặt vừa vặn một dòng đề mục
9. Thực thi các lệnh Type khac
10. Chuyển đổi Type thành các outline
Bài 4 – Công cụ biến đổi
1. Các công cụ Transformation
2. Panel Transform
3. Các lệnh menu Transform
Bài 5 – Pattern và Gradient
1. Các Pattern
2. Các Gradient
Bài 6 – Symbol, ánh sáng 3D và Flash
1. Panel Symbols
2. Các thư viện Symbol
3. Làm việc với các Symbol
4. Các công cụ Symbolism
5. Ánh xạ ảnh Symbol vào các đối tượng 3D
6. Tích hợp các Symbol với Flash
Bài 7 – Tạo các kiểu hòa trộn
1. Tạo các Blend
2. Các tùy chọn Blend
3. Biên tập các kiểu hòa trộn
4. Các tùy chọn menu Blend
Bài 8 – Clipping Mask và đường Path phức hợp
1. Các mặt nạ xén
2. Các đường path phức hợp

Kết luận Giáo trình tự học Adobe Illustrator CS6 Full Tiếng Việt

Adobe Illustrator CS6 là một phần mềm đồ họa vector mạnh mẽ và linh hoạt. Nó có thể được sử dụng để tạo ra nhiều loại thiết kế, bao gồm logo, biểu trưng, đồ họa, typography, và các thiết kế đồ họa khác. Huy vọng thông qua tài liệu này sẽ giúp ích các bạn muốn học cách sử dụng Adobe Illustrator CS6.

Tải xuống ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *