Giáo trình cơ bản để làm quen với Adobe Illustrator CS6 Full

Giáo trình cơ bản để làm quen với Adobe Illustrator CS6 Full

Giáo trình cơ bản để làm quen với Adobe Illustrator CS6 Full

Mục lục
Phần 1 – Các kiến thức cơ bản
Bài 1 – Giao diện làm việc
1. Không gian làm việc
2. Các Panel
3. Panel Tools
4. Preferences và Presets
5. Undo và Automation
Bài 2 – Làm việc với File
1. Tạo File mới
2. Nhiều Artboard
3. Lưu và xuất các File
4. Mở các File
5. Thêm ảnh vào Illustrator
6. Di chuyển xung quanh Workspace
7. Sử dụng Adobe Bdidge
Bài 3 – Vẽ, chỉnh sửa các đường và hình dạng
1. Các công cụ Shape
2. Các công cụ Line Segment
3. Chỉnh sửa các đường và hình dạng
4. Các công cụ cắt
Bài 4 – Làm việc với các vùng chọn
1. Công cụ Selection
2. Công cụ Direct Selection
3. Công cụ Group Selection
4. Công cụ Magic wand
5. Công cụ Lasso
6. Công cụ Eyedropper
Bài 5 – Layer
VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. Tìm hiểu các Layer
2. Sử dụng Panel Layers
3. Tạo một Layer khuôn mẫu
4. Tổ chức lại các Layer
Bài 6 – Màu sắc trong Illustrator
1. Panel Color
2. Color picker
3. Panel Color Guide
4. Panel Swatches
Phần 2 – Công cụ và biên tập hình ảnh
Bài 1 – Pencil, Eraser, Paintbrush và Blob brush
1. Công cụ Pencil
2. Công cụ Smooth
3. Công cụ Path Eraser
4. Công cụ Eraser
5. Công cụ Paintbrush
Bài 2 – Công cụ Pen
1. Công cụ Pen
2. Biên tập các đường Path
Bài 3 – Công cụ Type
1. Công cụ Type
2. Định dạng Type
3. Công cụ Area Type
4. Công cụ Type on A path
5. Công cụ Vertical Type
6. Bao bọc text xung quanh một đối tượng
7. Làm cong text bằng Envelope Distort
8. Đặt vừa vặn một dòng đề mục
9. Thực thi các lệnh Type khac
10. Chuyển đổi Type thành các outline
Bài 4 – Công cụ biến đổi
1. Các công cụ Transformation
2. Panel Transform
VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. Các lệnh menu Transform
Bài 5 – Pattern và Gradient
1. Các Pattern
2. Các Gradient
Bài 6 – Symbol, ánh sáng 3D và Flash
1. Panel Symbols
2. Các thư viện Symbol
3. Làm việc với các Symbol
4. Các công cụ Symbolism
5. Ánh xạ ảnh Symbol vào các đối tượng 3D
6. Tích hợp các Symbol với Flash
Bài 7 – Tạo các kiểu hòa trộn
1. Tạo các Blend
2. Các tùy chọn Blend
3. Biên tập các kiểu hòa trộn
4. Các tùy chọn menu Blend
Bài 8 – Clipping Mask và đường Path phức hợp
1. Các mặt nạ xén
2. Các đường path phức hợp

Tải xuống ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *