BỘ FILM 600 SERIES BUNDLE – LIGHTROOM & ACR PRESETS

BỘ FILM 600 SERIES BUNDLE - LIGHTROOM & ACR PRESETS

Film 600 series Bundle – Lightroom and ACR Presets

The Preset Factory© is proud to present the Film 600 series, a collection 80 Film Emulation Presets for Adobe Lightroom and Adobe Camera Raw (40 presets for each).

 

 

 

 

Film 500 cung cấp một bộ sưu tập toàn diện các  cài đặt trước giả lập phim, với nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Với dòng Film 600, chúng tôi đã làm việc để xác định các giao diện mô phỏng phim cụ thể hơn và thêm nhiều biến thể của từng cài đặt  cơ bản cung cấp toàn quyền kiểm soát hình ảnh của bạn.
 
Lấy cảm hứng từ hiện tượng phai màu và suy giảm màu sắc trên phim của Polaroid và Fujifilm, các cài đặt trước của Film 600 series sẽ mang lại vẻ ngoài thực sự cổ điển cho hình ảnh của bạn. Mờ dần, mờ đi và hạt chắc hơn so với phiên bản tiền nhiệm của bộ sưu tập khiến đây là gói mô phỏng phim mạnh mẽ nhất của chúng tôi.

Gồm:
– 40 Adobe Lightroom Color Presets.
– 40 Adobe Camera Raw Color Presets.
– Instruction Manuals.
– FREE Factory Toolbox – Essential Tools for Lightroom.

Thông tin chi tiết:
– For Adobe Lightroom 4, 5, 6 & CC.
– For Adobe Camera Raw 7.0 .
– Full customizable.
– Windows and Mac compatible.
– Use with Raw or JPEG images.
– Instant download.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *