Free Download : A Huge Set Of Valentine’s Day Vector Elements (exclusive)

Free Download : A Huge Set Of Valentine’s Day Vector Elements (exclusive)

Bạn bè của chúng tôi từ Freepik hôm nay chia sẻ trên Danthietke với tất cả độc giả của chúng tôi một gói hoàn chỉnh bao gồm nhiều yếu tố vector ngày lễ tình nhân tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng trong thiết kế của mình.

Bộ vector miễn phí này chứa tất cả các loại nội dung cho các dự án thiết kế ngày lễ tình nhân của bạn ở định dạng EPS và AI.

Bạn có thể sử dụng, chia sẻ hoặc sửa đổi những áp phích này cho cả các dự án cá nhân và thương mại của bạn.


Tải xuống ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *