Collection of Free Easter Graphics – Banners, Cards, Eggs and more

Collection of Free Easter Graphics – Banners, Cards, Eggs and more

Collection of Free Easter Graphics – Banners, Cards, Eggs and more

Bạn bè của chúng tôi từ Freepik hôm nay chia sẻ trên Designbeep với tất cả độc giả của chúng tôi một gói hoàn chỉnh bao gồm nhiều đồ họa bộ sưu tập Realistic Easter miễn phí tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng trong các dự án thiết kế của mình.

Gói bộ sưu tập này chứa các thiết kế lễ phục sinh đẹp mắt, trứng phục sinh, biểu ngữ lễ phục sinh và thẻ lễ phục sinh mà bạn có thể dễ dàng sửa đổi. Mỗi thiết kế có định dạng .ai, .eps nd jpg.

Freepik.com là một trong những nơi tốt nhất trên mạng để tìm các vectơ chất lượng cao, ảnh có sẵn, tệp PSD, video HD cao cấp và các ưu đãi đặc biệt.

Bạn có thể sử dụng, chia sẻ hoặc sửa đổi những áp phích này cho cả các dự án cá nhân và thương mại của bạn.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *