Free Mother’s Day Graphics (exclusive)

Free Mother’s Day Graphics (exclusive)

Những người bạn của chúng tôi từ Freepik hôm nay chia sẻ trên Danthietke với tất cả độc giả của chúng tôi một gói hoàn chỉnh bao gồm nhiều đồ họa vector miễn phí tuyệt vời cho Ngày của Mẹ mà bạn có thể sử dụng trong các dự án thiết kế của mình.

Mỗi đồ họa vector đi kèm với các tệp SVG và PNG có thể chỉnh sửa (phẳng, thẳng hàng, phác thảo) và bạn có thể sử dụng, chia sẻ hoặc sửa đổi cả cho các dự án cá nhân và thương mại của mình.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *