Download và cài đặt plugin Layer Batch Photoshop

Priew Layer Batch

Layer Batch 

-Tiết kiệm thời gian trong Photoshop bằng cách chỉnh sửa tất cả các lớp đã chọn cùng một lúc – ‘Layer Batch’ giúp bạn có thể thay đổi kích thước, xoay, chỉnh màu hoặc đổi tên nhiều lớp cùng một lúc. Bạn cũng có thể tạo hoặc mở nhiều Smart Objects. Nếu bạn vẫn còn các trường hợp sử dụng khác, bạn có thể chỉ cần tạo hành động của riêng mình và chạy nó cho tất cả các Lớp đã chọn bằng bảng điều khiển.

Công dụng

-Xử lý hàng loạt các lớp đã chọn

-Các phép biến đổi riêng lẻ (mỗi lớp trong hệ tọa độ riêng của nó)

-Chơi hành động cho mỗi lớp

-Đổi tên / chỉnh màu hàng loạt (phát hiện loại lớp)

-Tạo đối tượng thông minh

-Lựa chọn nhanh theo loại

-Cài đặt chuyển đổi: Điểm neo, Giữ tỷ lệ khung hình, Kiểu tỷ lệ

-Các chế độ biến đổi khác nhau (Đặt kích thước, đặt chiều rộng, đặt chiều cao, thay đổi kích thước, thay đổi kích thước chiều rộng, 

-Thay đổi kích thước Chiều cao, Xoay, Đặt Xoay)

-Giá trị đầu vào đơn vị (PX,%, mm, in,

-Hiệu suất Tập lệnh được Tối ưu hóa

-Giao diện dễ sử dụng

Mật khẩu tệp zip là: layerkit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *