Download và cài đặt plugin Texture Anarchy

Download và cài đặt plugin Texture Anarchy

Texture Anarchy là một plugin Photoshop cung cấp cho người dùng một thư viện gồm các bộ lọc và kết cấu khác nhau để chỉnh sửa ảnh của họ. Điều làm cho nó khác biệt với các plugin tương tự như ON1 Effects là thực tế là kết cấu mà nó tạo ra dựa trên nhiễu fractal, giúp dễ dàng tạo ra các hình ảnh tự nhiên như lửa, khói hoặc đá cẩm thạch.Nếu bạn chưa quen với Photoshop hoặc chỉnh sửa ảnh nói chung và đoạn văn trên có vẻ khó hiểu, đừng lo lắng. Texture Anarchy thực sự khá dễ sử dụng. Nó thậm chí còn đi kèm với các cài đặt trước để giúp bạn bắt đầu đi bằng chân phải.

Tải xuống ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *