Free Download: Autumn Inspired Vectors (Cards, Banners, Badges, Patterns)

Free Download: Autumn Inspired Vectors (Cards, Banners, Badges, Patterns)

Những người bạn của chúng tôi từ Freepik hôm nay chia sẻ trên Danthietke với tất cả độc giả của chúng tôi một gói hoàn chỉnh bao gồm nhiều loại đồ họa vector miễn phí lấy cảm hứng từ mùa thu tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng trong các dự án thiết kế của mình.

Gói này chứa  Autumn Cards, Sale Banners, Sale Badges, Autumn Patterns and Banners mùa thu.

Mỗi đồ họa vector đi kèm với các tệp .AI và EPS và bạn có thể sử dụng, chia sẻ hoặc dễ dàng sửa đổi chúng cho cả các dự án cá nhân và thương mại của mình.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *