Free Floral Wedding Vector Labels

Free Floral Wedding Vector Labels

Free Floral Wedding Vector Labels

Những người bạn của chúng tôi từ Freepik hôm nay chia sẻ trên Danthietke với tất cả độc giả của chúng tôi một gói hoàn chỉnh bao gồm nhiều loại nhãn cưới hoa cổ điển miễn phí tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng trong các dự án thiết kế của mình. 

Gói gói đám cưới có chứa các nhãn đẹp mà bạn có thể dễ dàng sửa đổi. Mỗi áp phích có định dạng jpg .ai, .eps nd. 

Freepik.com là một trong những nơi tốt nhất trên mạng để tìm các vectơ chất lượng cao, ảnh có sẵn, tệp PSD, video HD cao cấp và các ưu đãi đặc biệt. 

Bạn có thể sử dụng, chia sẻ hoặc sửa đổi các nhãn này cho cả các dự án cá nhân và thương mại của mình.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *