Album DS 11.2

Album DS 11.2

Album DS 11.2

Album DS 11.2 là một phần mềm thiết kế album ảnh được phát triển bởi Adobe Systems. Nó là một phần mềm mạnh mẽ và dễ sử dụng, phù hợp với người dùng không chuyên muốn tạo album ảnh đẹp và chuyên nghiệp.

Album DS 11.2 có nhiều tính năng, chẳng hạn như:

  • Tạo album ảnh từ ảnh và video của bạn.
  • Thêm ảnh, văn bản, hiệu ứng và nhạc vào album ảnh của bạn.
  • Chỉnh sửa ảnh trong Photoshop Elements 11 và thêm các chỉnh sửa đó vào album ảnh của bạn.
  • Xuất album ảnh của bạn dưới dạng PDF, JPEG, PNG hoặc TIFF.
  • Chia sẻ album ảnh của bạn với bạn bè và gia đình qua email, Facebook hoặc Twitter.

Album DS 11.2 là một phần mềm tuyệt vời cho người dùng không chuyên muốn tạo album ảnh đẹp và chuyên nghiệp. Nó dễ sử dụng và có nhiều tính năng, giúp bạn tạo album ảnh đẹp và độc đáo.

Dưới đây là một số tính năng của Album DS 11.2:

  • Tạo album ảnh từ ảnh và video của bạn: Album DS 11.2 cho phép bạn tạo album ảnh từ ảnh và video của bạn. Bạn có thể thêm ảnh và video từ máy tính của mình, hoặc bạn có thể nhập ảnh và video từ các dịch vụ đám mây như Flickr và Picasa.
  • Thêm ảnh, văn bản, hiệu ứng và nhạc vào album ảnh của bạn: Album DS 11.2 cho phép bạn thêm ảnh, văn bản, hiệu ứng và nhạc vào album ảnh của mình. Bạn có thể tùy chỉnh album ảnh của mình theo cách bạn muốn.
  • Chỉnh sửa ảnh trong Photoshop Elements 11 và thêm các chỉnh sửa đó vào album ảnh của bạn: Album DS 11.2 cho phép bạn chỉnh sửa ảnh trong Photoshop Elements 11 và thêm các chỉnh sửa đó vào album ảnh của bạn. Điều này giúp bạn tạo album ảnh đẹp và chuyên nghiệp.
  • Xuất album ảnh của bạn dưới dạng PDF, JPEG, PNG hoặc TIFF: Album DS 11.2 cho phép bạn xuất album ảnh của bạn dưới dạng PDF, JPEG, PNG hoặc TIFF. Điều này giúp bạn chia sẻ album ảnh của mình với bạn bè và gia đình.
  • Chia sẻ album ảnh của bạn với bạn bè và gia đình qua email, Facebook hoặc Twitter: Album DS 11.2 cho phép bạn chia sẻ album ảnh của bạn với bạn bè và gia đình qua email, Facebook hoặc Twitter. Điều này giúp bạn chia sẻ những khoảnh khắc đẹp của bạn với những người thân yêu.

Album DS 11.2 là một phần mềm tuyệt vời cho người dùng không chuyên muốn tạo album ảnh đẹp và chuyên nghiệp. Nó dễ sử dụng và có nhiều tính năng, giúp bạn tạo album ảnh đẹp và độc đáo.

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *