Summer Time ! Funny Cards and Patterns (Free Vectors)

Summer Time ! Funny Cards and Patterns (Free Vectors)

Summer Time ! Funny Cards and Patterns (Free Vectors)

Hôm nay chia sẻ  với tất cả độc giả của chúng tôi một gói hoàn chỉnh bao gồm nhiều đồ họa vector miễn phí lấy cảm hứng từ. Mùa hè tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng trong các dự án thiết kế của mình.

Gói này chứa các vector mùa hè đầy màu sắc và mỗi đồ họa vector đều có định dạng .AI và EPS.Bạn có thể sử dụng, chia sẻ hoặc sửa đổi các vectơ này cho cả các dự án cá nhân và thương mại của mình.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *