Free Anniversary Background Cover Pack

Free Anniversary Background Cover Pack

Những người bạn của chúng tôi từ Freepik hôm nay chia sẻ trên Danthietke với tất cả độc giả của chúng tôi một gói hoàn chỉnh bao gồm một loạt các Anniversary Background tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng trong các dự án thiết kế của mình.

Bộ vector miễn phí này chứa 10 Anniversary Background đầy màu sắc ở định dạng EPS và AI. Các bìa có 2 kích thước khác nhau – 800 × 800 px và 800 × 1200 px

Bạn có thể sử dụng, chia sẻ hoặc sửa đổi những áp phích này cho cả các dự án cá nhân và thương mại của bạn.


Tải xuống ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *