Free Download : Smileys Collection (free vector – exclusive)

Free Download : Smileys Collection (free vector – exclusive)

Những người bạn của chúng tôi từ Freepik hôm nay chia sẻ trên Danthietke với tất cả độc giả của chúng tôi một gói hoàn chỉnh bao gồm một loạt các Bộ sưu tập mặt cười tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng trong các dự án thiết kế của mình.

Bộ vector miễn phí này chứa 18 biểu tượng mặt cười đầy màu sắc ở định dạng EPS và AI.

Bạn có thể sử dụng, chia sẻ hoặc sửa đổi những áp phích này cho cả các dự án cá nhân và thương mại của bạn.


Tải xuống ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *