Xe8472 v2

Xe8472 v2

Xe8472 v2 là một plugin Photoshop

Xe8472 v2 là một plugin Photoshop được phát triển bởi Lemke Software. Nó được thiết kế để giúp người dùng cải thiện độ chính xác màu trong các tệp Photoshop bằng cách sử dụng các thuật toán cân bằng màu được tối ưu hóa. Xe8472 v2 có thể được sử dụng trên tất cả các phiên bản Photoshop từ CS6 đến CC 2023.

Plugin Xe8472 v2 có một giao diện người dùng trực quan và dễ sử dụng. Để sử dụng, chỉ cần mở tệp Photoshop bạn muốn cân bằng màu và nhấp vào nút “Thêm plugin”. Xe8472 v2 sẽ sau đó phân tích tệp và áp dụng các cân bằng màu cần thiết. Bạn có thể tùy chỉnh kết quả bằng cách điều chỉnh các cài đặt cân bằng màu.

Xe8472 v2 là một công cụ tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn cải thiện độ chính xác màu trong các tệp Photoshop. Nó là một cách dễ dàng và hiệu quả để đạt được kết quả màu sắc tốt nhất có thể.

Dưới đây là một số tính năng của Xe8472 v2:

  • Phân tích tệp và áp dụng các cân bằng màu cần thiết để cải thiện độ chính xác màu.
  • Tùy chỉnh kết quả bằng cách điều chỉnh các cài đặt cân bằng màu.
  • Hỗ trợ tất cả các phiên bản Photoshop từ CS6 đến CC 2023.
  • Giao diện người dùng trực quan và dễ sử dụng.
  • Miễn phí sử dụng.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách dễ dàng và hiệu quả để cải thiện độ chính xác màu trong các tệp Photoshop, Xe8472 v2 là một lựa chọn tuyệt vời.

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *