BenVista PhotoZoom Pro 7

BenVista PhotoZoom Pro 7

BenVista PhotoZoom Pro 7

BenVista PhotoZoom Pro 7 là một plugin Photoshop mạnh mẽ cho phép bạn phóng to, giảm kích thước, chỉnh sửa và in ảnh. Nó được trang bị công nghệ S-Spline Max độc quyền, cho phép bạn phóng to ảnh mà không làm giảm chất lượng. PhotoZoom Pro 7 cũng hỗ trợ một loạt các tính năng khác, bao gồm:

 • Giảm kích thước ảnh mà không làm giảm chất lượng
 • Chỉnh sửa độ phân giải của ảnh
 • Cắt và xoay ảnh
 • Thay đổi độ sáng, độ tương phản và độ bão hòa của ảnh
 • Thêm các hiệu ứng nghệ thuật cho ảnh
 • Tạo ảnh ghép
 • In ảnh

PhotoZoom Pro 7 là một công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng, là lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ ai cần phóng to, giảm kích thước hoặc chỉnh sửa ảnh trong Photoshop.

Dưới đây là một số tính năng chính của BenVista PhotoZoom Pro 7:

 • Công nghệ S-Spline Max độc quyền cho phép phóng to ảnh mà không làm giảm chất lượng
 • Hỗ trợ giảm kích thước ảnh mà không làm giảm chất lượng
 • Chỉnh sửa độ phân giải của ảnh
 • Cắt và xoay ảnh
 • Thay đổi độ sáng, độ tương phản và độ bão hòa của ảnh
 • Thêm các hiệu ứng nghệ thuật cho ảnh
 • Tạo ảnh ghép
 • In ảnh

PhotoZoom Pro 7 là một công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng, là lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ ai cần phóng to, giảm kích thước hoặc chỉnh sửa ảnh trong Photoshop.

Dưới đây là một số cách sử dụng BenVista PhotoZoom Pro 7 trong Photoshop:

 • Phóng to ảnh: BenVista PhotoZoom Pro 7 có thể giúp bạn phóng to ảnh mà không làm giảm chất lượng. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn in ảnh có kích thước lớn hơn ảnh gốc.
 • Giảm kích thước ảnh: BenVista PhotoZoom Pro 7 cũng có thể giúp bạn giảm kích thước ảnh mà không làm giảm chất lượng. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn lưu trữ ảnh hoặc gửi ảnh qua email.
 • Chỉnh sửa ảnh: BenVista PhotoZoom Pro 7 có thể giúp bạn chỉnh sửa ảnh, chẳng hạn như thay đổi độ sáng, độ tương phản, độ bão hòa và thêm các hiệu ứng nghệ thuật.
 • In ảnh: BenVista PhotoZoom Pro 7 có thể giúp bạn in ảnh, bao gồm in ảnh có kích thước lớn.

BenVista PhotoZoom Pro 7 là một công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng, là lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ ai cần phóng to, giảm kích thước hoặc chỉnh sửa ảnh trong Photoshop.

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *