Giáo trình Sketchup Cơ bản

Giáo trình Sketchup Cơ bản

Sketchup là phần mềm chuyên nghiệp cho việc dựng phối cảnh ngoại thất đơn giản nhanh chóng, hay tổng thể lớn mang tính khái quát của một công trình. Và cũng có thể đi vào chi tiết nội thất bên trong nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn với những chi tiết nhỏ của phần thiết kế nội thất. Nhìn chung, Sketchup phù hợp cho việc thiết kế một công trình mang tính bao quát, các vật mô tả kĩ thuật

Nội dung khóa học SketchUp

Phần 1: Tìm hiểu phần mềm Sketchup

 • Bài 1: Giao diện và vùng nhìn Sketchup
 • Bài 2: Giao diện và các menu lệnh Sketchup

Phần 2: Tìm hiểu công cụ trong Sketchup

 • Bài 3: Sử dụng các công cụ chọn, vẽ Line và Eraser
 • Bài 4: Sử dụng công cụ vẽ Rectagle, Arc, Circle kết hợp lệnh Push/Pull
 • Bài 5: Sử dụng công cụ vẽ đa giác
 • Bài 6: Thực hành vẽ cái bàn – Ôn tập các lệnh (P.1)
 • Bài 7: Thực hành vẽ cái bàn – Ôn tập các lệnh (P.2)
 • Bài 8: Thực hành vẽ cái bàn – Ôn tập các lệnh (P.3)
 • Bài 9: Thực hành vẽ cái bàn – Ôn tập các lệnh (P.4)
 • Bài 10: Sử dụng lệnh Follow Me
 • Bài 11: Thực hành vẽ bàn xoay
 • Bài 12: Sử dụng các công cụ hỗ trợ
 • Bài 13: Sử dụng công cụ thước đo góc và tạo trục ảo
 • Bài 14: Lưu ý sử dụng các lệnh chuột phải
 • Bài 15: Import File Autocad vào phối cảnh Sketchup

Phần 3: Tạo hình không gian, vật thể

 • Bài 16: Dựng không gian tầng trệt
 • Bài 17: Tạo cửa đi cho không gian tầng trệt
 • Bài 18: Dựng không gian lầu
 • Bài 19: Tạo tường và không gian trên lầu
 • Bài 20: Tạo tường và không gian trên lầu (tiếp theo)
 • Bài 21: Tạo mái cho phối cảnh
 • Bài 22: Tạo chỉ tường
 • Bài 23: Tạo cửa sổ tầng trệt
 • Bài 24: Hoàn thiện cửa sổ
 • Bài 25: Hoàn thiện cửa đi cho phối cảnh
 • Bài 26: Hoàn thiện cửa đi cho nội thất
 • Bài 27: Tạo lan can cho phối cảnh
 • Bài 28: Tạo cầu thang nội thất
 • Bài 29: Tạo cổng rào ngoại thất
 • Bài 30: Đưa thư viện vật dụng vào tầng trệt
 • Bài 31: Đưa thư viện vật dụng vào tầng lầu
 • Bài 32: Tạo và map vật liệu cho đối tượng
 • Bài 33: Tạo và map vật liệu cho đối tượng (tiếp theo)
 • Bài 34: Tạo view nhìn hay tạo Scenes
 • Bài 35: Chuyển phối cảnh Sketchup sang layout
 • Bài 36: Dàn trang layout
 • Bài 37: Chuyển file Sketchup sang 3DS Max

Phần 4: Render với Vray

 • Bài 38: Giới thiệu Plugin Vray cho Sketchup
 • Bài 39: Làm chủ các thông số Setting Vray (P.1)
 • Bài 40: Làm chủ các thông số Setting Vray (P.2)
 • Bài 41: Làm chủ các thông số Setting Vray (P.3)
 • Bài 42: Render ngoại thất với HDRI
 • Bài 43: Render thời gian thực với Vray
 • Bài 44: Tạo và tùy chỉnh ánh sáng Plane Light cho nội thất
 • Bài 45: Hoàn thiện ánh sáng nội thất với Plane Light
 • Bài 46: Tạo vật liệu và render với Vray

 

-Giáo trình sketchup render vray 

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *