Free Download : 5 Ready To Print Valentine’s Day Posters (exclusive)

Free Download : 5 Ready To Print Valentine’s Day Posters (exclusive)

Những người bạn của chúng tôi từ Freepik hôm nay chia sẻ trên Danthietke với tất cả độc giả của chúng tôi một gói hoàn chỉnh bao gồm nhiều loại Áp phích miễn phí sẵn sàng in miễn phí mà bạn có thể sử dụng trong các dự án thiết kế của mình.

Gói Valentine’s Day Poste này chứa 5 áp phích đẹp mà bạn có thể dễ dàng sửa đổi. Mỗi áp phích có định dạng .ai và .eps.


Tải xuống ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *