FREE Ready-To-Print Posters For St. Patrick’s Day (exclusive)

FREE Ready-To-Print Posters For St. Patrick’s Day (exclusive)

Những người bạn của chúng tôi từ Freepik hôm nay chia sẻ trên Designbeep với tất cả độc giả của chúng tôi một gói hoàn chỉnh bao gồm nhiều loại Áp phích Ngày lễ Thánh Patrick miễn phí đáng kinh ngạc mà bạn có thể sử dụng trong các dự án thiết kế của mình.

Gói  St. Patrick’s Day poster này chứa 5 áp phích đẹp mà bạn có thể dễ dàng sửa đổi. Mỗi áp phích có định dạng .ai và .eps


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *