GIÁO TRÌNH AUTOCAD 2D mới nhất 2023

GIÁO TRÌNH AUTOCAD 2D mới nhất 2023

Phần 1: Autocad Cơ Bản

 • Giao diện và thao tác trong môi trường vẽ Autocad
 • Các thiết lập quan trọng trước khi vẽ
 • Thiết lập layer, dim, text tiêu chuẩn
 • Lệnh Vẽ: Line, Pline, Mline
 • Các lệnh vẽ hình học
 • Các lệnh hiệu chỉnh phần 1: Lệnh Move, Copy, Erase, Xplope
 • Các lệnh hiệu chỉnh phần 2: Scale, Extend, Trim, Extrim
 • Các lệnh hiệu chỉnh phần 3: Offset, Matchprop, Array
 • Các lệnh hiệu chỉnh phần 4: Chamfer, Fillet, Divide, Zoom
 • Hatch vật liệu
 • Các lệnh về Dim kích thước
 • Cách đổi lệnh tắt để vẽ nhanh hơn
 • Thực hành vẽ mặt bằng kiến trúc
 • Làm tỷ lệ bản vẽ trên model: 2 cách
 • Làm tỷ lệ bản vẽ trên Layout: 2 cách
 • Thiết lập bản in, nét in, khổ in, chú ý cần thiết.

Phần 2: Lệnh Nâng Cao

 • Lệnh Block, Xclip, Boundary
 • Biến Attribute trong Block
 • Lệnh lọc riêng đối tượng trong bản vẽ Autocad
 • Lệnh chuyển layer về một chuẩn
 • Lệnh Pedit, Group, Find
 • Annotative chon Dim, Text, Hatch và Block trong làm tỷ lệ bản vẽ
 • Thêm và chỉnh sửa ảnh trong Autocad
 • Quản lý bản vẽ trên model
 • Quản lý bản vẽ trên layout, dùng sheet set
 • Lệnh Layon, layoff, Layiso, Layuniso và ứng dụng
 • Lệnh Laymcur, layfrz, Laythw và ứng dụng

Phần 3: Ứng Dụng Lisp, Xref Trong Làm Dự Án

 • Giới thiệu lisp, Cách đọc lisp, cách dùng, lisp cắt chân dim
 • Lisp tự động đánh ký hiệu bản vẽ
 • Lisp in tự động hàng trăm bản vẽ trên model
 • Xref và ưng dụng xref làm dự án
 • Xuất danh mục tự động bằng lệnh Data extraction

-Giáo trình Autocad 3D 2023

-Giáo trình Sketchup Cơ bản

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *