Free Download : 50 Music Instrument Icons (linear, flat, colored)

Free Download : 50 Music Instrument Icons (linear, flat, colored)

Những người bạn của chúng tôi từ Freepik hôm nay chia sẻ với tất cả độc giả của chúng tôi một gói hoàn chỉnh bao gồm một loạt các Gói biểu tượng nhạc cụ miễn phí tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng trong các dự án thiết kế của mình.

Bộ biểu tượng miễn phí này chứa 50 biểu tượng nhạc cụ miễn phí ở 3 phiên bản ở định dạng SVG và PNG. (Tuyến tính, màu, phẳng)

Bạn có thể sử dụng, chia sẻ hoặc sửa đổi các biểu tượng này cho cả các dự án cá nhân và thương mại của mình.

Tải xuống ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *