Free Download: Tropical Summer Posters

Free Download: Tropical Summer Posters

Free Download: Tropical Summer Posters

Hôm nay chia sẻ với tất cả độc giả của chúng tôi một gói hoàn chỉnh bao gồm nhiều loại áp phích mùa hè nhiệt đới miễn phí tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng trong các dự án thiết kế của mình. Gói này chứa các áp phích mùa hè đầy màu sắc và mỗi đồ họa vector đều có định dạng .AI và EPS. Bạn có thể sử dụng, chia sẻ hoặc sửa đổi các vectơ này cho cả các dự án cá nhân và thương mại của mình.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *