Free Download : 131 New General Icons For Designers (exclusive)

Free Download : 131 New General Icons For Designers (exclusive)

Những người bạn của chúng tôi từ Iconshock hôm nay chia sẻ với tất cả độc giả của chúng tôi một gói hoàn chỉnh bao gồm nhiều loại Biểu tượng màu xanh dương nói chung miễn phí tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng trong các dự án thiết kế của mình.

Bộ biểu tượng miễn phí này chứa 131 biểu tượng và có các định dạng AI, SVG và PNG với 5 kích thước (32, 64, 128, 256, 512). (bao gồm: Bảng màu xanh ở định dạng Ase)

Tải xuống ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *