FREE Ready-To-Print Posters For St. Patrick’s Day

FREE Ready-To-Print Posters For St. Patrick’s Day

Những người bạn của chúng tôi từ Freepik hôm nay chia sẻ trên Danthietke với tất cả độc giả của chúng tôi một gói hoàn chỉnh bao gồm nhiều loại Áp phích Ngày lễ Thánh Patrick miễn phí đáng kinh ngạc mà bạn có thể sử dụng trong các dự án thiết kế của mình.

Gói áp phích Ngày Thánh Patrick này chứa các áp phích đẹp mà bạn có thể dễ dàng sửa đổi. Mỗi áp phích có định dạng jpg .ai, .eps nd.

Bạn có thể sử dụng, chia sẻ hoặc sửa đổi những áp phích này cho cả các dự án cá nhân và thương mại của bạn.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *