Download và cài đặt plugin INK for Photoshop

Download và cài đặt plugin INK for Photoshop

Download và cài đặt plguin INK for Photoshop

INK là một trong những plugin Photoshop miễn phí tốt nhất trong danh sách này. Nó cho phép các nhà thiết kế tạo ra các mockup và giao diện người dùng hữu ích, cho phép người dùng Photoshop thiếu kinh nghiệm – ví dụ như nhà phát triển – hiểu các yếu tố thiết kế trong khung mã hóa.

Nói cách khác, Ink giúp dễ dàng giao tiếp thiết kế của bạn bằng cách tạo ra các thông số kỹ thuật đầy đủ như định dạng văn bản, kiểu lớp và kích thước.

Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn phải giao việc cho nhà phát triển trên GitHub và muốn đảm bảo rằng họ sẽ giải thích chính xác thiết kế của bạn. May mắn thay, ứng dụng tiện dụng này có thể được truy cập và sử dụng với mức giá thấp bằng 0 đô la!

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT INK

Window

1 – Giải nén thư mục Ink.zip. Không sửa đổi nội dung của thư mục. 

2 – Sao chép và dán thư mục Ink đã giải nén vào đúng thư mục Window: Windows 64 Bit: C: \ Program Files (x86) \ Common Files \ Adobe \ CEP \ extensions \ extensions \

Windows 32 Bit: C: \ Program Files \ Common Files \ Adobe \ CEP \ extensions \ (lưu ý rằng trong trường hợp không tồn tại thư mục Adobe \ CEP \ extensions, bạn có thể tạo nó)

3 – Nếu Photoshop đang mở, hãy khởi động lại.

4 – bạn sẽ có thể định vị Ink trong Window -> Phần mở rộng -> 

OSX

1 – Giải nén thư mục Ink.zip. Không sửa đổi nội dung của thư mục. 

2 – Mở thiết bị đầu cuối (Ứng dụng -> Tiện ích -> Thiết bị đầu cuối) 

3- Mở thư mục tiện ích mở rộng Photoshop bằng cách chạy lệnh sau vào Terminal: open / Library / Application \ Support / Adobe / CEP / extensions / 

4 – Sao chép và dán thư mục Ink đã giải nén vào Thư mục Mở rộng Photoshop 

5 – Nếu Photoshop đang mở, hãy khởi động lại. 

6 – bạn sẽ có thể định vị Ink trong Window -> Extensions -> Ink

Tải xuống ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *