Download Easy Illustrator Tools

Download Easy Illustrator Tools

Easy Illustrator Tools là một plugin bổ trợ dành cho Adobe Illustrator, tạo bảng điều khiển tùy chọn với một số hành động được sử dụng nhiều nhất được thực hiện trong Illustrator

Với plugin này, bạn có thể nhanh chóng phác thảo nét vẽ của mình chỉ bằng một cú nhấp chuột. Phác thảo các nét là điều mà rất nhiều nhà thiết kế sử dụng Adobe Illustrator thực hiện và phải mất nhiều lần nhấp chuột để thực hiện.

Hướng dẫn

  • Chỉ cần tạo đường viền của nét vẽ.
  • Chọn tất cả các đối tượng nghệ thuật và tạo một đường dẫn.
  • (tạo nét vẽ trên tab menu:  Object -> Path -> Path Stroke )
  • Xuất nhanh sang SVG, PNG, JPEG.
  • các thư mục cùng tên cũng được tạo trong thư mục có tệp đang mở
  • Xuất nhanh sang tất cả các định dạng (svg, png, jpeg). * Các đối tượng nghệ thuật được chọn nhanh (mở hộp thoại xuất). 

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *