Coolorus v2

Coolorus v2

Coolorus v2 là một plugin Photoshop miễn phí

Coolorus v2 là một plugin Photoshop miễn phí và mã nguồn mở giúp bạn chọn và sử dụng màu sắc một cách dễ dàng hơn. Nó có một giao diện người dùng trực quan và nhiều tính năng hữu ích, bao gồm:

 • Chọn màu từ bánh xe màu, bảng màu hoặc bảng màu
 • Tạo bảng màu mới từ các màu hiện có
 • Xem các sắc thái và sắc độ của một màu
 • So sánh các màu với nhau
 • Nhập và xuất màu
 • Tạo và lưu bộ sưu tập màu
 • Chia sẻ màu với người khác

Coolorus v2 là một công cụ tuyệt vời cho các nhà thiết kế, nhà phát triển web và bất kỳ ai quan tâm đến màu sắc. Nó là một cách dễ dàng và hiệu quả để chọn và sử dụng màu sắc đẹp và phù hợp với nhau.

Dưới đây là một số cách sử dụng Coolorus v2 trong Photoshop:

 • Chọn màu: Bạn có thể chọn màu từ bánh xe màu, bảng màu hoặc bảng màu. Sau khi chọn màu, bạn có thể nhấp vào nút “Sao chép” để sao chép màu vào khay nhớ tạm hoặc nhấp vào nút “Dán” để dán màu vào tài liệu Photoshop hiện tại.
 • Tạo bảng màu: Bạn có thể tạo bảng màu mới từ các màu hiện có trong tài liệu Photoshop hiện tại. Để làm điều này, chỉ cần chọn màu bạn muốn thêm vào bảng màu và nhấp vào nút “Thêm vào bảng màu”. Bạn cũng có thể nhập bảng màu từ các tệp khác.
 • Xem các sắc thái và sắc độ của một màu: Bạn có thể xem các sắc thái và sắc độ của một màu bằng cách nhấp vào nút “Xem sắc thái” hoặc nút “Xem sắc độ”.
 • So sánh các màu với nhau: Bạn có thể so sánh các màu với nhau bằng cách nhấp và kéo chúng vào khu vực “So sánh màu”.
 • Nhập và xuất màu: Bạn có thể nhập và xuất màu từ các tệp khác. Để nhập màu, chỉ cần nhấp vào nút “Nhập màu” và chọn tệp bạn muốn nhập. Để xuất màu, chỉ cần nhấp vào nút “Xuất màu” và chọn định dạng bạn muốn xuất.
 • Tạo và lưu bộ sưu tập màu: Bạn có thể tạo và lưu bộ sưu tập màu để sử dụng sau này. Để tạo bộ sưu tập màu, chỉ cần chọn các màu bạn muốn thêm vào bộ sưu tập và nhấp vào nút “Thêm vào bộ sưu tập”. Để lưu bộ sưu tập màu, chỉ cần nhấp vào nút “Lưu bộ sưu tập” và chọn tên và vị trí bạn muốn lưu.
 • Chia sẻ màu với người khác: Bạn có thể chia sẻ màu với người khác bằng cách sao chép mã màu và gửi cho họ hoặc bằng cách xuất màu sang một tệp và chia sẻ tệp đó.

Coolorus v2 là một công cụ tuyệt vời để giúp bạn chọn và sử dụng màu sắc một cách dễ dàng hơn. Nó có một giao diện người dùng trực quan và nhiều tính năng hữu ích. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách dễ dàng và hiệu quả để chọn và sử dụng màu sắc, Coolorus v2 là một lựa chọn tuyệt vời.

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *