32 Free Christmas Icons (outlined, filled and colored)

32 Free Christmas Icons (outlined, filled and colored)

32 Free Christmas Icons (outlined, filled and colored)

Tài nguyên thiết kế miễn phí của ngày hôm nay là một gói hoàn chỉnh bao gồm nhiều Icon Giáng sinh tuyệt vời. Các Icon Giáng sinh miễn phí này có 3 kiểu (phác thảo, tô màu và tô màu).

Nó được thiết kế bởi Darius Dan (Swifticons). Các icon được đánh bóng này có nhiều định dạng để bạn có thể dễ dàng thêm chúng vào các dự án cá nhân hoặc thương mại của mình.

Mỗi Icon đi kèm với các định dạng AI, SKETCH, PNG, SVG, EPS và tôi nghĩ là hoàn hảo cho các dự án thiết kế Giáng sinh sắp tới của bạn. Nếu bạn muốn toàn bộ thì chỉ cần truy cập Swifticons.

Tải xuống ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *