Free Download – Vintage Summer Vector Graphics (Watercolor style)

Free Download – Vintage Summer Vector Graphics (Watercolor style)

Những người bạn của chúng tôi từ Freepik hôm nay chia sẻ trên Danthietke với tất cả độc giả của chúng tôi một gói hoàn chỉnh bao gồm nhiều vector mùa hè cổ điển miễn phí tuyệt vời theo phong cách màu nước mà bạn có thể sử dụng trong các dự án thiết kế của mình.

Mỗi đồ họa vector đi kèm với các tệp .AI và EPS và bạn có thể sử dụng, chia sẻ hoặc sửa đổi các thẻ này cho cả các dự án cá nhân và thương mại của mình.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *