Download Plugin Pichon icon for photoshop free

Download Plugin Pichon icon for photoshop free

Mở Pichon, nó sẽ nằm phía dưới góc phải màn hình. Bạn kéo nó sang vị trí thuận tiện hơn. Giao diện Pichon là một cửa sổ khá nhỏ, hiển thị biểu tượng theo danh mục hoặc bạn có thể tìm kiếm.

     

Phía trên có có tùy chọn cho phép bạn lọc ảnh theo định dạng, màu sắc. Người viết thấy, ứng dụng cho phép lọc ảnh, biểu tượng theo nhiều định dạng (png, svg, pdf, eps, xaml, ico) và kích thước khác nhau.

Khi bạn đang thiết kế hay muốn chèn biểu tượng vào chương trình soạn thảo thì kéo biểu tượng đó trong Pichon vào giao diện đó. Khi bạn bấm chuột phải lên một biểu tượng sẽ hiển thị các tùy chọn:

– Save as: Lưu biểu tượng này.

– Copy image: Sao chép biểu tượng này vào clipboard.

– Copy shortcut: Sao chép lối tắt.

– Copy link to icons8.com: Sao chép đường dẫn của biểu tượng này trên icons8.

– Copy image address: Sao chép link ảnh.

– Find similar: Tìm biểu tượng tương đồng.

– Add to collection: Thêm biểu tượng này vào bộ sưu tập của bạn.

Khi thêm biểu tượng vào bộ sưu tập, bạn Collections để xem, quản lý, bấm nút dấu cộng để thêm bộ sưu tập mới.

Nếu bạn có tài khoản Icons8 thì bấm biểu tượng Settings hình bánh răng > Account để đăng nhập và sử dụng các biểu tương của bạn, đồng bộ,…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *