Free Christmas Vector Set (Cards, Backgrounds, Patterns etc.)

Free Christmas Vector Set (Cards, Backgrounds, Patterns etc.)

Nếu bạn là nhà thiết kế và có dự án cho dịp Giáng sinh, bạn có thể cần các yếu tố Giáng sinh đẹp và hấp dẫn trong các dự án thiết kế của bạn.

Những người bạn của chúng tôi từ Freepik hôm nay chia sẻ trên Danthietke với tất cả độc giả của chúng tôi một gói hoàn chỉnh bao gồm nhiều yếu tố vector miễn phí liên quan đến Giáng sinh miễn phí tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng trong các dự án thiết kế của mình.

Mỗi đồ họa vector đi kèm với các tệp .AI và EPS và bạn có thể sử dụng, chia sẻ hoặc dễ dàng sửa đổi chúng cho cả các dự án cá nhân và thương mại của mình.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *