Dowload Plugin Lime Exporter Chuyển model 3Dsmax (Vray-Corona-FStorm material) qua Sketchup (Full texture)

Dowload Plugin Lime Exporter Chuyển model 3Dsmax (Vray-Corona-FStorm material) qua Sketchup (Full texture)
Dowload Plugin Lime Exporter Chuyển model 3Dsmax (Vray-Corona-FStorm material) qua Sketchup (Full texture)
  • Chuyển model 3Dsmax (Vray-Corona-FStorm material) qua Sketchup (Full texture) với Plugin Lime Exporter,
  • Plugin này chắc mn cũng biết đây là plugin lúc đầu làm để cho Lumion, nhưng nó vẫn làm đc cho sketchup nha. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *