24 Free Quotes Templates (exclusive)

24 Free Quotes Templates (exclusive)

Những người bạn của chúng tôi từ Freepik hôm nay chia sẻ trên Danthietke với tất cả độc giả của chúng tôi một gói hoàn chỉnh bao gồm nhiều mẫu trích dẫn miễn phí tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng trong các dự án thiết kế của mình.

Gói mẫu trích dẫn này chứa 24 mẫu đẹp mà bạn có thể dễ dàng viết các từ của riêng mình theo một phong cách hấp dẫn. Mỗi mẫu có định dạng .ai và .eps.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *