Universal Photoshop Panel

Universal Photoshop Panel

Universal Photoshop Panel

Universal Photoshop Panel là một tiện ích mở rộng của Adobe Photoshop cho phép người dùng tạo và sử dụng các bảng điều khiển tùy chỉnh. Các bảng này có thể được sử dụng để lưu trữ các phím tắt, lệnh và các công cụ khác nhau, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và tăng năng suất.

Universal Photoshop Panel được tạo ra bởi một nhóm nhà phát triển độc lập và có sẵn miễn phí. Nó có thể được cài đặt trên các phiên bản Photoshop CS6 trở lên.

Để sử dụng Universal Photoshop Panel, người dùng đầu tiên cần tạo một bảng mới. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấp vào nút “New Panel” trên thanh công cụ. Sau khi bảng được tạo, người dùng có thể thêm các phím tắt, lệnh và các công cụ khác nhau vào nó bằng cách kéo và thả chúng từ thanh công cụ hoặc từ menu.

Universal Photoshop Panel cũng cho phép người dùng tạo các bố cục bảng khác nhau. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấp vào nút “New Layout” trên thanh công cụ. Sau khi bố cục mới được tạo, người dùng có thể kéo và thả các bảng khác nhau vào nó để tạo bố cục tùy chỉnh.

Universal Photoshop Panel là một tiện ích mở rộng mạnh mẽ có thể giúp người dùng tiết kiệm thời gian và tăng năng suất trong Adobe Photoshop. Nó có sẵn miễn phí và có thể được cài đặt trên các phiên bản Photoshop CS6 trở lên.

Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng Universal Photoshop Panel:

  • Tiết kiệm thời gian: Universal Photoshop Panel cho phép người dùng lưu trữ các phím tắt, lệnh và các công cụ khác nhau trong một bảng duy nhất. Điều này giúp người dùng truy cập các công cụ họ cần một cách nhanh chóng và dễ dàng, mà không phải tìm kiếm chúng trong menu.
  • Tăng năng suất: Universal Photoshop Panel có thể giúp người dùng tăng năng suất bằng cách cho phép họ tạo các bố cục bảng tùy chỉnh. Điều này giúp người dùng sắp xếp các công cụ họ cần một cách hợp lý và dễ nhìn, giúp họ làm việc hiệu quả hơn.
  • Linh hoạt: Universal Photoshop Panel là một công cụ linh hoạt cho phép người dùng tạo các bảng tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của họ. Người dùng có thể tạo các bảng để lưu trữ các phím tắt, lệnh, công cụ và các thành phần khác nhau.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để tiết kiệm thời gian và tăng năng suất trong Adobe Photoshop, thì Universal Photoshop Panel là một lựa chọn tuyệt vời. Nó là một công cụ miễn phí, mạnh mẽ và linh hoạt có thể giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *